skroluj
X

Ankieta

Dziękujemy za udział w tegorocznej edycji Programu edukacyjnego „Akademia Lubella”. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Ankiety podsumowującej i odpowiedź na kilka pytań, które pozwolą nam podsumować Program oraz jeszcze lepiej dostosować go w przyszłości do Państwa potrzeb. Po wypełnieniu Ankiety zostanie przesłany na wskazany adres mailowy Certyfikat potwierdzający udział Państwa placówki w Programie.

1.  Skąd czerpie Pan/Pani informacje o programach edukacyjnych?

2.  Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o programie Akademia Lubella?

3.  Czy udało się zrealizować Program i wykorzystać wszystkie materiały?

4.  Jak ocenia Pan/Pani zawartość MERYTORYCZNĄ MATERIAŁÓW zawartych w Scenariuszach Lekcji?

5.  Proszę ocenić w skali od 1 do 4 (1 – złe, 2 – dostateczne, 3 – dobre, 4 – bardzo dobre) pod względem FORMY materiałów, z których skorzystał/a Pan/Pani w ramach zajęć:

Scenariusze lekcyjne
Karty pracy
Pomoce dydaktyczne (prezentacje)

6.  Czy forma materiałów edukacyjnych była atrakcyjna dla Uczniów?

7.  Czy tematyka Programu zawarta w materiałach edukacyjnych była atrakcyjna dla Uczniów?

8.  Jak ocenia Pan/Pani materiały programu w tegorocznej edycji?

9.  Czy będzie Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w następnej edycji programu Akademii Lubella?

10.  Czy biorą Państwo udział w innych programach edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania?

11.  Czy poleci Pan/Pani innym nauczycielom udział w Programie w przyszłości?

12.  O jaką tematykę Pana/Pani zdaniem warto byłoby poszerzyć w przyszłości program?

13.  Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek uwagi, dotyczące tego, co warto by zmienić lub poprawić, uprzejmie prosimy o wpisanie ich poniżej.

14.  Czy udział w Programie zwiększył świadomość młodzieży na temat zdrowego odżywiania i zasad zero waste?

Informacje o szkole

Informacje o nauczycielu